Izaberite stranicu
28.08.2019

Srbija na korak od usvajanja novog zakona o kontroli državne pomoći

Srbija je na putu da usvoji novi zakon i podzakonske akte o kontroli državne pomoći koji će Srbiju u potpunosti uskladiti sa pravilima EU koja uređuju ovu oblast.

Ovaj projekat je povezan sa otvaranjem poglavlja 8 „Politika konkurencije“.

Svrha novog zakona je da bliže reguliše pitanja državne pomoći i procedure koje se odnose na mehanizme kontrole i vraćanje državne pomoći. Poseban fokus biće stavljen na način imenovanja članova Komisije za kontrolu državne pomoći, s ciljem postizanja veće nezavisnosti Komisije.

Pitanje državne pomoći važno je zbog ekonomskih efekata i potencijalnog rizika od korupcije, zloupotrebe i narušavanja tržišne konkurencije.

Ovaj zakon bi trebalo da poboljša administrativne kapacitete i optimizuje upotrebu budžetskih sredstava što će podstaći investicije, javnu potrošnju, otvaranje novih radnih mesta i na kraju dovesti do ekonomskog i socijalnog napretka Srbije.